Επιπλέον Δραστηριότες

- ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ : 21
( ως επιβλέπουσα, μέλος τριμελούς εποπτεύουσας επιτροπής, επταμελούς εξεταστικής επιτροπής )

- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : περισσότερες από 130
Δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 30 ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ :
Μέλος σε ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς και πολιτιστικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

- ΣΥΝΕΔΡΙΑ : Συμμετοχή σε περισσότερα από 115 συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
Ζ. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ : περισσότερες από 60 ( στην Ελλάδα και στο εξωτερικό)

- ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ( στην Ελλάδα και στο εξωτερικό)

- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ) :
Επιμελήτρια στο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης (ΥΠΠΟ)
Οργάνωση μουσείων (19) , εκθέσεων (41) και πολιτιστικών/εκπαιδευτικών εφαρμογών

- ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ – ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ – ΒΡΑΒΕΙΑ :
Ι.Κ.Υ., Γαλλικό Κράτος, Κυβέρνηση της Αυστραλίας, Ίδρυμα Jean-Paul Getty, Ίδρυμα Fulbright

- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ :
Αναπληρωτής Διευθυντής στο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης
Αναπληρωτής Πρόεδρος στο Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Κοσμήτορας στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου